Zdravotná starostlivosť

Охорона здоров’я


Osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, alebo ho majú udelené (“odídenci”) získavajú prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti hradenej Ministerstvom vnútra SR.

V prípade ak ste na Slovensku v rámci bezvízového styku, môžete uzavrieť komerčné zdravotné poistenie, pretože nemáte prístup k slovenskému zdravotnému poisteniu.

Urgentná a život zachraňujúca starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne.

Ak potrebujete osobitnú zdravotnú starostlivosť, prosím vyplňte tento formulár.

Zoznam zubných ambulancií, ktoré poskytujú bezplatnú neodkladnú zubnú starostlivosť Ukrajincom a Ukrajinkám utekajúcim pred vojnou.

V prípade, ak potrebujete zdravotnú konzultáciu, môžete sa obrátiť na:

Linku zdravia +421 22 10 25 075, ktorá je k dispozícii v ukrajinčine denne 7:00 – 19:00. Konzultácia je bezplatná. Viac informácii nájdete TU.

Na Slovensku pôsobí viacero organizácii, ktoré sa venujú ľuďom so zdravotným znevýhodnením. V prípade potreby sa môžete na nich obrátiť.

Užitočné kontakty:

  • Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Mieru 549/16

028 01 Trstená

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Ambulantná pohotovostná služba pre deti i dospelých

+42143 55 03 110

www.opnam.sK

  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín

Nemocničná 1944/10

026 14 Dolný Kubín

Ambulantná pohotovostná služba pre deti i dospelých

+42143 58 01 332

www.donsp.sk

  • Oravská poliklinika Námestovo

Červeného kríža 62/30

029 01 Námestovo

Zubno-lekárska pohotovostná služba

Ambulantná pohotovostná služba pre deti i dospelých

+42143 53 92 444

www.nsptrstena.sk


Manuál poskytovania zdravotnej starostlivosti utečencom z Ukrajiny v Žilinskom kraji

Kontakty na niektoré ambulancie v meste Námestovo

UA manuál_2 (003).pdf
Pomoc pre Ukrajinu_kontakty lekárov.pdf

Особи, які подали заяву або отримали тимчасовий притулок («правопорушники»), отримують доступ до невідкладної медичної допомоги, яку оплачує Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки.

Якщо ви перебуваєте в Словаччині на безвізовій основі, ви можете оформити комерційне медичне страхування, оскільки у вас немає доступу до словацького медичного страхування.

Невідкладна і рятівна допомога надається кожній людині в Словаччині безкоштовно.

Якщо вам потрібна спеціальна медична допомога, заповніть цю форму

Список стоматологічних клінік, які надають безкоштовну невідкладну стоматологічну допомогу українцям, які втікають від війни.

Якщо вам потрібна медична консультація, можете звернутися:

Лінія здоров’я +421 22 10 25 075, яка доступна українською щоденно з 7:00 до 19:00. Консультація безкоштовна. Більше інформації можна знайти тут.

У Словаччині є кілька організацій, які займаються людьми з обмеженими можливостями. За потреби ви можете зв’язатися з ними.

Корисні контакти:

Mieru 549/16

028 01 Trstená

Швидка стоматологічна допомога

Невідкладна амбулаторна допомога для дітей та дорослих

+42143 55 03 110

Амбулаторна невідкладна допомога для дітей та дорослих

+42143 58 01 332

Швидка стоматологічна допомога

Невідкладна амбулаторна допомога для дітей та дорослих

+42143 53 92 444

Контакти з деякими машинами швидкої допомоги в наместово


Pomoc pre Ukrajinu_kontakty lekárov.pdf