Zamestnanie

Працевлаштування

Pokiaľ získate dočasné útočisko, môžete sa hneď zamestnať a nepotrebujete na to ďalšie povolenia. Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Viac info TU.

Pracovné pozície môžete vyhľadávať na úradoch ÚPSVaRu:

  • Pracovisko v Námestove

Námestie Antona Bernoláka 4

029 01 Námestovo

  • Pracovisko v Tvrdošíne

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

Ponuky práce pre občanov z Ukrajiny nájdete aj na webovej stránke workania.eu. Stránka ponúka prehľad práce v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.

Na webových stránkach profesia.sk a istp.sk alebo osobnými návštevami jednotlivých firiem a podnikov v oravskom regióne.

Viac informácii nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM , ktoré zároveň poskytuje bezplatné poradenstvo pri hľadaní zamestnania (kontakty).

Якщо ви отримаєте тимчасовий притулок, ви можете відразу влаштуватися на роботу і вам не потрібні додаткові дозволи. Працевлаштування може бути у формі трудових відносин (тобто за трудовим договором) або у формі договорів про роботу, що виконується поза трудовими відносинами. Більше інформації ТУТ.

Шукати вакансії можна в офісах =UPSVaR:

  • Робоче місце в Наместово

Námestie Antona Bernoláka 4

029 01 Námestovo

  • Робоче місце в Тврдошині

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

З пропозиціями роботи для громадян з України також можна ознайомитися на сайті workania.eu. Сайт пропонує огляд роботи в Чехії, Словаччині та Польщі.

На сайтах profesia.sk та istp.sk або особисте відвідування окремих компаній та підприємств Оравської області.

Ви можете знайти більше інформації на веб-сайті міграційного інформаційного центру МОМ , де також надаються безкоштовні поради щодо пошуку роботи ( контакти).

A3 UA poster selected PRESS.pdf