Ubytovanie

Проживання


Ľudia, ktorí podajú žiadosť o azyl, sú ubytovaní v zariadení Migračného úradu v Humennom.

Ľudia, ktorí požiadajú o dočasné útočisko, majú možnosť byť počas konania o dočasnom útočisku ubytovaný v zariadení Migračného úradu v Humennom, alebo podľa svojich možností v súkromí.

Momentálne občanom Ukrajiny, ktorí vstúpili na územie SR štát ponúka možnosť ubytovať sa v štátnych a samosprávnych zariadeniach vo viacerých lokalitách po Slovensku. Aktuálny zoznam možností štátneho, hotelového a súkromného ubytovania nájdete TU.

O bývanie v súkromných bytoch a zariadeniach môžete požiadať cez formulár iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, prípadne cez Ukrajina -Slovensko SOS.

V rámci Oravského regiónu tieto informácie poskytne:

Komunitné centrum Námestovo +421 904 539 283, ukrajina@ozviac.sk

Okresný úrad Námestovo +42143 312 47 08, +421 905 737 110

Okresný úrad Tvrdošín +421 961 435 705

Mesto Trstená +421 902 915 691


Adresa ubytovania a jej hlásenie:

Adresu ubytovania je potrebné nahlásiť na miestnom obecnom alebo mestskom úrade. Zároveň je potrebné adresu ubytovania nahlásiť na miestne príslušne oddelenie cudzineckej polície cez formulár osobne alebo poštou. V prípade zmeny adresy, je potrebné túto zmenu opäť nahlásiť miestnemu úradu a príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru.

Люди, які подають заяву на притулок, розміщуються у відділенні міграційної служби в Гуменному.

Особи, які подають заяву на тимчасовий притулок, мають можливість під час процедури надання тимчасового притулку перебувати в приміщенні міграційної служби в Гуменному.

Наразі для громадян України, які в’їхали на територію Словаччини, готується житло для перебування в державних та самоврядних установах у декількох населених пунктах Словаччини. Актуальний список державних, готельних та приватних варіантів розміщення можна знайти на pomocpreukrajinu.sk

Пропозиції щодо тимчасового та довгострокового житла від людей та фірм, які проживають у Словаччині, збираються на сайті ktopomozeukrajine.sk та через заповнення форми Ukrajina-Slovensko SOS.

В межах Оравської області цю інформацію нададуть:

общинний центр Námestovo +421904 539 283, ukrajina@ozviac.sk

Районний офіс Námestovo +42143 312 47 08

Районний офіс Tvrdošín +421961 435 705)

міська влада Trstená +421902 915 691

Адреса проживання:

Адресу житла необхідно повідомити до місцевого муніципального чи міського управління.

Адресу житла необхідно повідомити до відповідного відділу поліції у справах іноземців за формою особисто або поштою. У разі зміни адреси необхідно повідомити про це місцеве відділення та відповідний відділ поліції у справах іноземців міліції.