Typy pobytov

Типи перебування


Dočasné útočisko

Udelením dočasného útočiska obyvateľ Ukrajiny získa tolerovaný pobyt na Slovensku, na základe ktorého môže pracovať, študovať a získať prístup k zdravotnej starostlivosti. Platí do 1. marca 2023.

Proces udelenie dočasného útočiska sa môže urýchliť tak, že žiadateľ vyplní žiadosť cez online formulár.

Žiadosť je k dispozícii v ukrajinčine, slovenčine a angličtine. Naďalej však musí prísť na cudzineckú políciu osobne, kde mu bude dočasné útočisko vydané na počkanie.

Bezvízový styk

Ukrajinskí štátni občania majú právo bezvízového styku po dobu 90 dní od vstupu na územie SR. V tomto prípade nemôžu pracovať, nemajú nárok na štátne príspevky, nemajú nárok na zdravotné poistenie.

Oddelenia cudzineckej polície

Oddelenie cudzineckej polície PZ Ružomberok

Námestie Andreja Hlinku 74

034 01 Ružomberok

+421961 483 205

Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina

Janka Kráľa 4

010 40 Žilina

+421961 403 216, +421961 403 205

Тимчасовий притулок

Отриманням тимчасового притулку Ви отримуєте дозвіл на допустиме перебування в Словаччині, можливість працювати, вчитися і доступ до медичного обслуговування. Тимчасовий притулок надається до 1.3.202š року з умовою, що уряд СР може, беручи до уваги події в Україні, прийняти рішення про його дострокове припинення або продовження.

Після заповнення електронної форми “Реєстрація тимчасового притулку” необхідно звернутися до відділу поліції у справах іноземців або до центру великої місткості. Іноземцю буде видано свідоцтво про тимчасовий притулок.

Іншу корисну інформацію можна отримати, натиснувши на реєстраційну форму.

безвізовий режим

Громадяни України мають право на безвізовий режим, але в цьому випадку ви не зможете працювати і мати медичне страхування.(90 днів з моменту в'їзду на територію Словацької Республіки)

Притулок і додатковий захист

конфлікту:

Департаменту іноземної поліції

Департамент іноземної поліції PZ Ružomberok

Námestie Andreja Hlinku 74

Ružomberok 034 01

+421961 483 205

Департамент іноземної поліції PZ Žilina

Janka Kráľa 4

010 40 Žilina

+421961 403 205, +421961 403 216