Podpora a poradenstvo підтримка та консультування


V prípade potreby sa môžete obrátiť na bezplatné a anonymné krízové linky, ktoré poskytujú psychologickú pomoc v ukrajinskom jazyku. Sú určené ľuďom alebo ich príbuzným, ktorí sa v dôsledku vojny na Ukrajine ocitli v krízovej situácii. Zároveň môžete o pomoc a podporu požiadať osobne v inštitúciách, ktoré vám budú nápomocné.

O pomoc môžete požiadať telefonicky:

0800 500 888 alebo emailom na adresu ukrajina@ipcko.sk

  • Linka dôvery Ligy za duševné zdravie Nezábudka, každý deň 13.00 – 21.00 h.

0800 222 450

  • NONSTOP Krízová linka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

0911 127 111

O pomoc môžete požiadať osobne:

Námestie A. Bernoláka 378/7

029 01 Námestovo

+42143 55 81 066

Každú stredu v čase od 9:00 - 13:00

Komenského 510/10

029 01 Námestovo

+421904 539 283

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

+421911 539 116

Železničiarov 253

028 01 Trstená

+421949 254 742

За потреби можна звернутися на безкоштовні та анонімні кризові лінії, які надають психологічну допомогу українською мовою. Вони призначені для людей або їхніх родичів, які опинилися в кризовій ситуації внаслідок війни в Україні.

Ви можете звернутися за допомогою за телефоном:

0800 500888 або електронною поштою ukrajina@ipcko.sk

  • Лінія довіри Ліги психічного здоров’я «Nezábudka» , щодня 13.00 - 21.00 год

0800 222 450

  • НОНСТОП Кризова лінія Центру педагогіко-психологічного консультування та профілактики

0911 127 111

Ви можете звернутися за допомогою особисто:

Námestie A. Bernoláka 378/7

029 01 Námestovo

+42143 55 81 066

Щосереди з 09:00 до 13:00

Komenského 510/10

029 01 Námestovo

+421904 539 283

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

+421911 539 116

Železničiarov 253

028 01 Trstená

+421949 254 742