Mobilní operátori Оператори мобільного зв'язку

Ľudia z Ukrajiny majú možnosť bezplatne získať SIM karty s kreditom a dátami na jeden mesiac od jednotlivých operátorov. Zároveň im poskytujú bezplatné volania a ďalšie zvýhodnené služby.


Prehľad predajní O2 v mestách Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín

Prehľad predajní Orange v mestách Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín

Prehľad predajní Telekom v mestách Námestovo, Dolný Kubín


Kompletná ponuka mobilných operátorov a možnosti volania na Ukrajinu a z Ukrajiny.

Люди з України мають можливість отримати SIM-картки з кредитом і даними протягом одного місяця від окремих операторів безкоштовно. Вони також надають їм безкоштовні дзвінки та інші послуги зі знижкою.

Огляд магазинів O2 в Наместово, Тврдошин, Дольний Кубин

Огляд магазинів O2 в Наместово, Тврдошин, Дольний Кубин

Огляд магазинів Telekom в Наместово, Долний Кубин

Повна пропозиція мобільних операторів та можливість дзвінків в Україну та Україну.