Doprava

Транспортування

Vnútroštátnu bezplatnú prepravu pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným pasom, občianskym preukazom alebo udeleným dočasným útočiskom poskytuje:

Najbližšia železničná trať: Trstená – Dolný Kubín - Kraľovany

  • autobusová doprava v celom Žilinskom, Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Bratislavskom, Trnavskom kraji. V Trenčianskom kraji pre ľudí, ktorým bolo udelené dočasné útočisko.

Webstránka na vyhľadávanie dopravných spojení v rámci SR, ale aj v oravskom regióne.

Mapa s hlavnými železničnými spojeniami

Informácie o možnosti bezplatnej prepravy v susedných a ďalších európskych štátoch

Užitočné kontakty:

Mláka 4/6

029 01 Námestovo

Jána Hertela 14-17

028 01 Trstená

M. R. Štefánika 1929

026 01 Dolný Kubín

Національний безкоштовний транспорт для громадян України, які підтвердили себе дійсним паспортом, ідентифікаційною карткою або тимчасовим притулком, передбачає:

Найближча залізнична лінія: Трстена - Долний Кубін - Кральовані

  • автобусні перевезення по всій Жилінській, Кошицькій, Пряшівській, Банській Бистрицькій, Братиславській, Трнавській областях. На Тренчинщині для людей, яким надано тимчасовий притулок.

Веб-сайт для пошуку транспортних сполучень у Словацькій Республіці, а також в регіоні Орава.

Карта з основними залізничними сполученнями.

Інформація про можливість безкоштовного транспортування в сусідні та інші європейські країни

Корисні контакти:

Mláka 4/6

029 01 Námestovo

Jána Hertela 14-17

028 01 Trstená

M. R. Štefánika 1929

026 01 Dolný Kubín