Štátne príspevky

Державні внески


Ak ste požiadali, alebo už Vám bolo udelené dočasné útočisko, azyl, alebo doplnková ochrana, máte nárok na pomoc v hmotnej núdzi. Podmienky pre udelenie príspevkov a ich výšku si môžete overiť TU

Žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi je potrebné podať na úrade, ktorý nájdete na adrese:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

  • Pracovisko v Námestove

Námestie Antona Bernoláka 4

029 01 Námestovo

Skurčák Peter +42143 24 45 500, peter.skurcak@upsvr.gov.sk

Sivoňová Katarína +42143 24 45 510, katarina.sivonova@upsvr.gov.sk

Gluštíková Oľga, Mgr. +42143 24 45 516, olga.glustikova@upsvr.gov.sk

Jašurová Marta +42143 24 45 518, marta.jasurova@upsvr.gov.sk

Vaterková Oľga, Mgr. +42143 24 45 517, olga.vaterkova@upsvr.gov.sk

Tarčáková Monika, Mgr. +42143 24 45 511, monika.tarcakova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:

Protušová Mária +42143 24 45 600, maria.protusova@upsvr.gov.sk

  • Pracovisko v Tvrdošíne

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

no@upsvr.gov.sk

Hrnčiarová Eva +42143 24 47 513, eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk

Perichtová Gabriela, Mgr. +42143 24 47 314, gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk

Bandíková Slávka, Mgr. +42143 24 47 554, slavka.bandikova@upsvr.gov.sk

Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately:

Klokočková Alena, Mgr. +42143 24 47 601, alena.klokockova@upsvr.gov.sk

Čičmanová Oľga, Mgr. +42143 24 47 602, olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk

Ďalšie užitočné informácie pre občanov Ukrajiny na stránke ÚPSVaR.

Якщо ви подали заяву або вам вже було надано тимчасовий притулок, притулок або додатковий захист, ви маєте право на матеріальну допомогу. Перевірити умови надання внесків та їх розмір можна ТУТ.

Заяву про оцінку права на допомогу в матеріальних потребах необхідно подати до офісу, який можна знайти за адресою:

ÚPSVaR

  • Pобоче місце в Наместово

Námestie Antona Bernoláka 4

029 01 Námestovo

Skurčák Peter +42143 24 45 500, peter.skurcak@upsvr.gov.sk

Sivoňová Katarína +42143 24 45 510, katarina.sivonova@upsvr.gov.sk

Gluštíková Oľga, Mgr. +42143 24 45 516, olga.glustikova@upsvr.gov.sk

Jašurová Marta +42143 24 45 518, marta.jasurova@upsvr.gov.sk

Vaterková Oľga, Mgr. +42143 24 45 517, olga.vaterkova@upsvr.gov.sk

Tarčáková Monika, Mgr. +42143 24 45 511, monika.tarcakova@upsvr.gov.sk

Управління соціально-правового захисту дітей та соціальної опіки:

Protušová Mária +421 43 24 45 600, maria.protusova@upsvr.gov.sk

  • Робоче місце в Тврдошині

Medvedzie 132

027 44 Tvrdošín

no@upsvr.gov.sk

Hrnčiarová Eva +42143 24 47 513, eva.hrnciarova@upsvr.gov.sk

Perichtová Gabriela, Mgr. +42143 24 47 314, gabriela.perichtova@upsvr.gov.sk

Bandíková Slávka, Mgr. +42143 24 47 554, slavka.bandikova@upsvr.gov.sk

Управління соціально-правового захисту дітей та соціальної опіки:

Klokočková Alena, Mgr. +42143 24 47 601, alena.klokockova@upsvr.gov.sk

Čičmanová Oľga, Mgr. +42143 24 47 602, olga.cicmanova2@upsvr.gov.sk

Подальша корисна інформація для громадян України на сайті ÚPSVaR .

A3 UA poster selected PRESS.pdf