Školy a škôlky

Гроші та банківські послуги


Deti ukrajinských občanov, ktorí v dôsledku vojny prišli na Slovensko a požiadali o dočasné útočisko, alebo azyl, majú nárok na bezplatné vzdelávanie na Slovensku. Týka sa to materských, základných aj stredných škôl.

Postup pri zaraďovaní dieťaťa do školy alebo škôlky:

S dokladom potvrdzujúcim poskytnutie dočasného útočiska (prípadne potvrdzujúcim začatie konania o dočasnom útočisku, alebo azylového konania) môžete ísť na vybranú materskú či základnú školu a požiadať o zaradenie Vášho dieťaťa do vyučovacieho procesu. Vaše dieťa bude zaradené do príslušného ročníka podľa veku, úrovne doterajšieho vzdelania a ovládania slovenského jazyka.

Informujte riaditeľa o špeciálnych potrebách, ktoré Vaše dieťa môže mať pri vzdelávaní, adaptácii v novom prostredí, či v stravovaní. Na odstránenie jazykových bariér detí cudzincov budú školy organizovať kurzy slovenského jazyka. Informujte sa o možnostiach na vybranej škole.

O ďalších krokoch Vás bude informovať priamo riaditeľ/ka príslušnej školy.

Pred nástupom do škôlky či školy musí dieťa absolvovať prehliadku u pediatra a riaditeľovi škôlky/školy treba predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Pediatra môžete osloviť podľa odporúčania známych, podľa mestského obvodu, kde bývate, alebo kde sa nachádza škôlka.

Usmernenie MŠVVAŠ pre rodičov pri zaraďovaní detí do vzdelávania.

Usmernenia Štátneho pedagogického ústavu pri vzdelávaní detí cudzincov.


Nonstop podpora po ukrajinsky v otázkach vzdelávania:

+421 910 944 825, +421 950 511 776, +421 951 141 060, +421 951 300 053, +421 951 453 061

ukrajina@minedu.sk

Materiály na individuálne štúdium slovenského jazyka

Portál Ministerstva školstva, na ktorom môžete zaregistrovať vašu školu a poskytnúť miesta pre deti z Ukrajiny, nájsť vhodnú školu pre deti z Ukrajiny, prípadne nájsť prácu v školstve.

Prehľad základných škôl v okrese Námestovo

Prehľad základných škôl v okrese Tvrdošín

Prehľad stredných škôl v okresoch Námestovo a Tvrdošín

Stredné školy v okrese NO.pdf
Zoznam odborov SŠ okres TS ukrajinsko_slovensky.pdf

Na Ukrajine zároveň prebieha online vzdelávanie, ktoré zabezpečuje ukrajinské Ministerstvo školstva a vedy v spolupráci s iniciatívou UNICEF UKRAINE a OSVITORIA MEDIA (Mediálna výchova). Podrobné informácie nájdete na ich webových stránkach.

Celoukrajinský online rozvrh môžete sledovať TU. Žiaci sa na online vyučovanie môžu pripájať podľa jednotlivých ročníkov.

Prehľad streamov nájdete TU.

Youtube kanály:

UNICEF Ukraine

OSVITORIA MEDIA

Діти громадян України, які прибули до Словаччини внаслідок війни та попросили тимчасового притулку чи притулку, мають право на безкоштовну освіту в Словаччині. Це стосується дитячих садків, початкових та середніх шкіл.

Порядок влаштування дитини в школу чи садок:

Маючи документ, що підтверджує надання тимчасового притулку (або що підтверджує початок провадження у справі щодо тимчасового біженця чи притулку), ви можете піти до обраного дитячого садка чи початкової школи і попросити залучити вашу дитину до навчального процесу. Ваша дитина буде перерахована на відповідний рік відповідно до віку, рівня попередньої освіти та знання словацької мови.

Повідомте директора про особливі потреби вашої дитини в навчанні, адаптації або дієті. Щоб усунути мовні бар’єри для дітей-іноземців, школи організують курси словацької мови. Дізнайтеся про можливості вибраної школи.

Про подальші дії вас безпосередньо повідомить директор відповідної школи.

Перед надходженням до ясла чи школи дитина має пройти огляд у педіатра та подати довідку про медичну придатність директору ясла/школи. Ви можете звернутися до педіатра за рекомендацією знайомих, відповідно до району міста, де ви проживаєте або де знаходиться дитячий сад.

Рекомендації MŠVVAŠ для батьків щодо залучення дітей до навчання.

Методичні рекомендації Державного педагогічного інституту з навчання дітей-іноземців.

Постійна підтримка українською мовою в питаннях освіти:

+421 910 944 825, +421 950 511 776, +421 951 141 060, +421 951 300 053, +421 951 453 061

ukrajina@minedu.sk

Матеріали для індивідуального вивчення словацької мови

Портал Міністерства освіти, де можна зареєструвати свою школу і надати місця для дітей з України, знайти підходящу школу для дітей з України або знайти роботу в освіті.

Огляд початкових шкіл району Наместово

Огляд початкових шкіл Тврдошинського району

Огляд загальноосвітніх шкіл у районах Наместово та Тврдошин

Zoznam odborov SŠ okres TS ukrajinsko_slovensky.pdf
Stredné školy v okrese NO.pdf

Водночас в Україні відбувається онлайн-освіта, яку надає Міністерство освіти і науки України у співпраці з ЮНІСЕФ УКРАЇНА та ОСВІТОРІЯ МЕДІА (Медіаосвіта). Детальну інформацію можна знайти на їхньому сайті.

Ви можете слідкувати за загальнодержавним онлайн-розкладом ТУТ. Учні можуть приєднуватися до онлайн-уроків щороку.

Огляд Потоки Ви знайдете ТУТ.

YouTube-канали:

UNICEF Ukraine

OSVITORIA MEDIA