Materiálna pomoc

Dve zberné miesta pre materiálnu pomoc sú otvorené pravidelne:

  • Okres Námestovo

Priestory bývalej lekárne v starej poliklinike Námestovo (zadný vchod pri MOM Námestovo)

UTOROK a ŠTVRTOK: 9:00-11:00 a 15:00-17:00

Kontakt: +421 903 166 655, +421 903 886 292

  • Okres Tvrdošín

Komunitné centrum Sinaj Trstená - Železničiarov 253/1, Trstená (oproti synagóge)

V pracovných dňoch od 10:00 do 16:00.

Kontakt: +421 949 254 742

V zbierkach budeme reagovať na aktuálne potreby. Tie sa budú mapovať v rámci oravského regiónu pre rodiny z Ukrajiny, ktoré tu už budú ubytované, ale taktiež v rámci pohraničných oblastí.