Finančná pomoc

Finančný príspevok môžete poslať na transparentný účet:

ORAVA SI POMÁHA

SK37 8330 0000 0023 0180 9718

Transparentný účet tejto iniciatívy aktuálne využívame pre potreby pomoci Ukrajincom prichádzajúcich na Slovensko a Oravu, preto uvádzajte do poznámky “Ukrajina”.