Dobrovoľníctvo

V rámci dobrovoľníckej pomoci je možnosť pomáhať v rámci regiónu, ale taktiež na hraniciach, poprípade v centrách, kde sú Ukrajinci ubytovaní. Prihlásiť sa je možné cez dotazník, na základe ktorého budeme kontaktovať záujemcov podľa ich možností a aktuálnych potrieb.