Aby sme to zvládli

#KtoPomozeUkrajine - Informácie pre ľudí, firmy a organizácie ochotné pomôcť

#Z Ukrajiny na Slovensko - Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

#ua.gov.sk - Informácie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

#Príprava učiteľa na príchod žiakov z Ukrajiny (online webinár, Metodicko-pedagogické centrum)

#Ako s deťmi a mladými ľuďmi hovoriť o vojne (online webinár, Iuventa)

#O tom, čo sa deje na Ukrajine (online diskusia)

#Vojna na Ukrajine – ako filtrovať pravdu a hoaxy (online diskusia)

#Podporné materiály a webináre (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

#Základy ukrajinčiny (ukrajinsko-slovenské konverzácie)

#Slovenčina ako cudzí jazyk (Prvá pomoc po slovensky - jazyková pomôcka)

#Hry na privítanie ukrajinských detí v škole (Detský čin roka - aktivity zamerané na prvý kontakt, zoznamovanie sa v kolektíve, prekonanie jazykovej bariéry)

#Informačné noviny pre Ukrajincov (Kto pomôže Ukrajine v spolupráci s Denník N)