ORAVA PRE UKRAJINU

Oravci, sme nesmierne vďační za vašu ochotu pomôcť v krízovej situácií našim susedom z Ukrajiny.

Našim zámerom je, aby bola táto pomoc čo najviac efektívna a adresná. Chceme sa vzájomne prepojiť - aj so samosprávami a firmami v našich okresoch - a spoločne vytvárať podporu a pomoc, ktorá bude koordinovaná.

Hlavným dôvodom na vznik tejto stránky je, aby sme vytvorili jedno miesto, na ktorom budeme zverejňovať informácie ako pomôcť, ale zároveň aj ako zvládnuť aktuálnu situáciu doma v rodinách.